27 Janvier 2019 GENK BELGIQUE
Le marathon le plus sympa du BENELUX  
COAL MINERS’ TRAIL COAL MINERS’ TRAIL
L O U I S
P E R S O O N S
M E M O R I A L
15me LOUIS PERSOONS MEMORIAL
 44,8 KM  ULTRA : 10.00 u. / 22 KM :  11.00 u. /  7 KM + 11 KM:  14.00 u.  KIDS RUN: 13.15 u (2011 - 2004) 0,9 KM / 13.30 u  (2008 - 2006) 1,3 KM
Copyright Micha Havreluk 2012
we came, we ran, we come again
15me MEMORIAL LOUIS PERSOONS TRAIL RUNS
ULTRA MARATHON 44,8 K- 22,4 K - 11,2 K - 7,2 K
DIMANCHE 27 JANVIER 2019
              44,8 KM : 10.00 H.
       22,4 KM : 11.00 H.
11,2 KM : 14.00 H.
7,200 KM : 14.00 H.
90 % off road